Khon Khan Branch 2023

เปิดแล้ว!!!

ศูนย์บริการรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าบีทีภาคอีสาน สาขาขอนแก่น ศูนย์จำหน่ายและให้เช่าสินค้าและบริการ อะไหล่ ฝึกอบรม

สามารถติดต่อได้ที่

Facebook page ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า บีที มิตรแลนด์ ศูนย์ภาคอีสาน ขอนแก่น

เลขที่ 288 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

080-610-0082 หรือ 091-063-5623